UPS电源-蓄电池-机房精密空调

APC ups不间断电源

超杰海创 1668

APC UPS公司概况: 创立于1981年的APC公司(美国电力转换公司,NASDAQ:APCC)是网络物理基础设施(NCPI)全线产品提供商。其总公司位于美国罗得岛州西金斯敦。APC一直致力于为用户提供高可靠的电力保护环境,并以般的可靠性闻名于世,其质量、创新技术以及对数据中心到桌面系统等全套设备的支持都已成为业界的标准。APC的产品范围包括:浪涌抑制器、不间断电源设备(UPS)、直流电源系统、机房用空调、电缆及连接解决方案、高可用可升级式数据中心系统结构、整体机房物理环境解决方案、电力调节设备、相关的设备管理软件,以及为“不间断网络”提供的专业咨询服务。APC全方位的解决方案既适用于企业环境,也充分满足家庭的需要,极大地改善了敏感电子设备、网络、通讯和各类工业设备的性能、可管理性、可用性。 目前,APC已并入施耐德旗下,与梅兰日兰一样,成为了施耐德旗下的UPS品牌。BK500-CH(300W)
BK650-CH(400W)
BP650-CH(360W)
BP1000-CH(600W)
BX650CI-CN(390W)
BX1100CI-CN(660W)
BR550G-CN(330W)
BR1000G-CN(600W)
BR1500G-CN(865W)
BK650M2-CH(400W)
BK500M2-CH(300W)
SURT1000XLICH
SURT1000UXICH(48V)
SURT2000XLICH
SURT2000UXICH(48V)
SURT3000XLICH
SURT3000UXICH(192V)
SURT5000XLICH
SURT5000UXICH(192V)
SURT6000XLICH
SURT6000UXICH(192V)
SURT8000XLICH
SURT8000UXICH(384V)
SURT10000XLICH
SURT10000UXICH(384V)
SURT15KUXICH (384V)
SURT20KUXICH (384V)
SUA1000R2ICH
SUA1500R2ICH
SUA2200R2ICH
SUA3000R2ICH
SUA750ICH-45     标机
SUA1000ICH-45    标机
SUA1500ICH-45    标机
SUA2200ICH-45   标机
SUA3000ICH-45    标机
SUA2200UXICH    48V
SU5000UXICH      48V
SMT750I-CH
SMT1000I-CH
SMT1500I-CH
SMT2200I-CH
SMT3000I-CH
SMT1000RMI2U-CH
SMT1500RMI2U-CH
SMT2200RMI2U-CH
SMT3000RMI2U-CH
SMC1000I-CH
SMC1500I-CH
SMC2000I-CH
SMC3000I-CH
SMC1000I2U-CH
SMC1500I2U-CH
SMC2000I2U-CH
SMC3000RMI2U-CH
SURTRK 2
SURTRK        RT1-2K使用
SURT48XLBP
SURT192RMXLBP
SURT192XLBP
SURT192RMXLBP2
SPM2K
SPM3K
SPM6K
SPM10K
SPM10KL-33
SPM10KL-33P
SPM20KL-33
SPM20KL-33P
SPM15KL-33P
SPRM1KL
SPRM2KL
SPRM3KL
SPRM6KL
SPRM10KL
SPRM1K
SPRM2K
SPRM3K
VGL9601   
VGL9901
SPM1KL         (36V)
SPM2KL         (72V)
SPM3KL         (72V)
SPM6KL       (192V-240V)
SPM10KL     (192V-240V)
SPM15KL-33       192V-240V
SP1K-W
SP2K-W
SP3K-W
SP2KL-W
SPR1KLB36V-7A-6P  电池包
SPR1KLB36V-9A-6P  电池包
SPR2/3KLB72V-7A-12P电池包
SPR2/3KLB72V-9A-12P电池包
SPR6KLB192V-7A-16P电池包
SPR6KLB192V-9A-16P电池包
SPRK60KG-2U    导轨
SPRK100KG-3U     导轨
VGL9801    SNMP监控卡
VGL9701    Modbus监控卡


上一篇:没有了!

下一篇:没有了!